T: +32 3 314 62 82
E: info@rpower.be


Categorieën

Verkoopsvoorwaarden

Particulieren: Algemene verkoops - , leverings - en betalingsvoorwaarden

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing de welke hieronder zijn vermeld.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
 3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de doorverkoop van de goederen.
 4. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden
 5. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 6. Retour van goederen kan enkel binnen de 14 dagen. Mechanische en elektronische goederen worden niet teruggenomen of geruild. Speciaal bestelde goederen kunnen niet worden geannuleerd of geruild. Alleen goederen die voor 100% nieuw te verkopen zijn komen in aanmerking, verpakkingen mogen niet beschadigd zijn.  Indien niet aan deze afspraken werd voldaan kunnen wij terugname weigeren of is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de waarde van het artikel met een minimum van 10 €.
 7. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.  In geval van betwisting is enkel de rechtbank of de vrederechter van Turnhout bevoegd.
 8. Bij een bestelling onder de 25,- € (excl. BTW en excl. verzending) kunnen wij geen factuur maken, indien u toch een factuur wenst rekenen wij u bedrag van 5,- € voor de administratiekosten aan.
 9. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van twee maanden, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.Bij niet afhaling van de goederen verval het recht van het hierop betaalde voorschot.
 10. Indien wij ons verbinden tot het leveren van goederen dient een tweede betaald te worden bij ondertekening van de bestelbon. De rest dient betaald te worden bij afhaling of verzending.
 11. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.
 12. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
 13. De te koop aangeboden goederen zijn niet steeds gebruiksklaar en vergen in bepaalde gevallen aanpassingswerken. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden indien aangekochte goederen niet gebruikt/geplaatst kunnen worden zonder aanpassingen. Aanpassingen uitgevoerd door de klant gebeuren op eigen verantwoordelijkheid. Bestelde of aangepaste goederen kunnen uiteraard niet omgeruild of teruggenomen worden.
 14. Alle artikelen dienen uitsluitend voor autosportdoeleinden.
 15. Bij retourzending gelieve de instructies op de site te volgen. (grijze kader bovenaan tabblad 'retour')

Opmerkingen

Alle artikelen tot 15 kg kunnen worden opgestuurd met een meerkost van 9,5 € in heel de BENELUX (met uitzondering van rolkooien, en artikelen die langer zijn dan 1,20 m ). Verzendingen vanaf 300 € zijn gratis. Verzendingen zijn onder rembours of worden op voorhand betaald.

Let op: bestellingen worden met UPS overdag geleverd , zorg dat er iemand thuis is! Wij zijn niet verantwoordelijke voor laattijdige levering van onze koerierdienst.

achat en ligne viagra L’autre medicament efficace et tres apprecie contre, achat viagra generique la dysfonction erectile n’est autre que cialis, acheter viagra 20mg. Cialis concut par le laboratoire Lilly l’un, prix du viagra 25 mg des medicaments le plus commander par notre, achat securise de viagra clientele. Cialis a cette capacite qu’avec une seule, cialis ou viagra prix pilule de nombreux rapports sont possibles. En effet, achat de cialis sur le net grace a son composant actif Tadalafil, avec, vente cialis en pharmacie seulement une pilule l’homme est en mesure d’avoir, site serieux vente de cialis de nombreuses erections sous une longue periode. La, acheter du cialis duree d’action du ciialis peut aller jusqu’a 24h, acheter cialis en ligne france voire plus, d’ou son surnom de pilule du weekend, cialis france pharmacie Acheter cialis en ligne a moindre prix et profiter, acheter du cialis ligne d’agreable moment avevotre partenaire le temps d’un, vente de cialis generique weekend. S’il y a un medicament que beaucoup, acheter cialis lilly en ligne apprecie de plus en plus c’est bien levitra,